© Copyright  Centar za elektronske medije i komunikacije

Budući da je nadzor nad radom emitera zahteva profesionalnu osetljivost i iskustvo, osnivači beogradskog Centra za elektronske medije i komunikacije (CEM) okupili su grupu profesionalaca koji će obaviti parcijalni nadzor nad ponašanjem nacionalnih TV emitera u predizbornoj kampanji. Sistematski će biti praćena zastupljenost predsedničkih kandidata u centralnim informativnim emisijama nacionalnih emitera, a po potrebi biće analizirani i posebno zanimljivi ili značajni prilozi ili cele emisije.  U merenju trajanja priloga i emisija moguće su manje greške jer CEM trenutno ne raspolaže odgovarajućim specijalizovanim softverom. Međutim, sam metod nadzora je sasvim pouzdan i već isproban na početku rada bivše Republičke radiodifuzne agencije.

Trajanje priloga ili zastupljenost kandidata u emisijama, ako nije drugačije naznačeno, izražena je u sekundama. Podaci će se ažurirati brzinom koju raspoloživa tehnologija i metod dopuštaju.


Zastupljenost predsedničkih kandidata u centralnim informativnim emisijama nacionalnih emitera na dan raspisivanja izbora – 2. mart 2017. godine


02.03.2017. RTS-1 DNEVNIK 2 u 19:30  

KANDIDATI za PREDSEDNIKA zbirno vreme u sec.


02.03.2017. PINK NACIONALNI DNEVNIK u 18:30  

KANDIDATI za PREDSEDNIKA zbirno vreme u sec.

02.03.2017. B-92 VESTI u 20:00  

KANDIDATI za PREDSEDNIKA zbirno vreme u sec.


02.03.2017. PRVA  VESTI u 18:00  

KANDIDATI za PREDSEDNIKA zbirno vreme u sec.


02.03.2017. HAPPY  TELEMASTER u 17:55  

KANDIDATI za PREDSEDNIKA zbirno vreme u sec.


PRVA TV – NOVI VID PREZENTACIJE IZBORNE KAMPANJE?


     Prezentovani grafikoni uglavnom se poklapaju sa očekivanjima opšte i „medijske“ javnosti Jasno je da je Aleksandar Vučić bio apsolutni šampion prvog dana kampanje na svim nacionalnim televizijama. Međutim, Prva srpska televizija u način prezentacije unela je i gotovo revolucionarnu novinu. O kandidatu Aleksandru Vučiću su mnogo više govorili drugi nego on sam. I to pozitivno. Ako bismo nastupe Aleksandra Vučića spojili sa nastupima drugih o Aleksandru Vučiću, dobili bismo novu i upečatljiviju sliku o prvom danu kampanje na programu Prve TV:
02-22.03.2017.  NACIONALNE TV

KANDIDATI za PREDSEDNIKA